Starcraft 2

Dziennik Ikyogiego #2

egassem sdrowkcab

Dór jóm ęis ejudjanz eizdg, ikwózaksw ędjanz ilśej, oc a? Ijcaziliwyc jejom ainezrjebo od ajzako eizdęb jeinmjanyzrp. Ędjanz śoc ijzako jezsżibjan yzrp. Ikyzum im ejukarb…

Comments

dogier1984 ikyogdi

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.