Starcraft 2

Sesja #2

Zapowiedź

Przypominam że jutro o 11:00 mamy sesję. Chcę żebyście wcześniej wszyscy przyszli o 10:00 bo trzeba przygotować kamerki i obgadać R20 :)

Comments

dogier1984 dix11

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.